Pias Travel
0733-126139
piastravel@gmail.com

Villkor

Ansvar för resans utförande
Pias Travel är en förmedlare av flygbiljetter, hotell, transfer och arrangemang. Vi ansvarar inte för tidtabellsändringar, inställda flyg, bagage eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Vi ansvarar heller inte för problem gällande inbokade hotellnätter eller transfer. Sådana händelser ansvarar respektive leverantör för. Därför ska eventuella anspråk med anledning av detta framföras direkt till leverantören.
För att göra en bokning hos Pias Travel måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans medgivande skriftligt.


Ändring och kontroll av uppgifter
Flygbiljetter måste bokas med exakt rättstavade för- och efternamn samt titel enligt pass. Flygbiljetter är personliga och det är inte möjligt att ändra i en befintlig bokning utan kostnad.
Resenärens ansvar är att

 • Läsa och godkänna resevillkoren före köpet.
 • Kontrollera att stavningen av resenärens namn stämmer överens med stavningen i passet.
 • Kontakta Pias Travel omgående om bekräftelsen inte kommit till dig via post inom några dagar från bokningstillfället. Så snart bekräftelsen kommit till dig ska du kontrollera att uppgifterna stämmer. Vid oklarheter meddela Pias Travel omgående.
 • Regelbundet bevaka den angivna e-postadressen.
 • Kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresa.
 • Kontrollera med respektive flygbolag från vilken flygplatsterminal din avresa sker från.
 • Kontrollera visumregler för din slutdestination samt vid eventuella mellanlandningar. Detta gör du via respektive lands ambassad och de flygbolag du reser med.
 • Kontrollera vilka vaccinationer som behövs inför resan.
 • Kontrollera passregler samt passets giltighetstid, då vissa länder kräver att passet är giltigt minst sex månader efter hemresan.
 • Kontrollera aktuella incheckningstider för hela resan. Vi rekommenderar att checka in på flygplatsen minst 1,5 timme före avresa vid inrikesflyg och 2,5 timmar vid utrikesflyg.
 • Återbekräfta returresan med flygbolaget senast 72 timmar innan aktuell avgång.


  Biljetter
  Den bokningsbekräftelse/biljett som Pias Travel skickar till resenären, efter genomförd bokning, är färdhandlingen och denna skall medtas under hela resan. På bekräftelsen finns all viktig information som bokningsreferens, flygnummer och restider.

  Flygbiljetter måste alltid nyttjas i kronologisk ordning, och ingen sträcka kan avstås. Uteblir resenären från någon sträcka avbokas resterande delen av resan av flygbolaget och det utgår ingen återbetalning av biljetten. Detta regelverk är utanför Pias Travels kontroll.

  Biljetter med separata bokningsnummer hanteras alltid som enskilda resor oberoende av varandra. Pias Travel ansvarar inte för missad anslutning eller utebliven återbetalning av separata biljetter vid tidtabellsändringar, förseningar eller inställda flyg.

  Biljettpriset visas inklusive flygskatter. Vid avresa från vissa flygplatser måste en avreseskatt betalas kontant. Det är resenärens ansvar att kontrollera denna information.


  Avbokning
  Biljetterna utfärdas omedelbart vid betalningstillfället. Pias Travel följer flygbolagens bokningsregler som vanligtvis är mycket restriktiva, det vill säga ingen återbetalning eller ombokning kan ske utan kostnad.

  Vid eventuella återbetalningsärenden varierar hanteringstiden mellan 4-16 veckor. All återbetalning sker från leverantören och Pias Travel har ingen möjlighet att påverka hanteringstiderna.


  Ombokning
  Biljetterna utfärdas omedelbart vid betalningstillfället. Pias Travel följer flygbolagens bokningsregler som vanligtvis är mycket restriktiva, det vill säga ingen ombokning kan ske.


  Flygtider
  Alla flygtider som anges är lokala. Vid ankomst nästkommande dag visas det som +1 på tidtabellen.


  Ändring av tidtabell
  Flygbolagen kan, utanför Pias Travels kontroll och med kort varsel, ändra sina tidtabeller samt ställa in flyg. Det är resenärens ansvar att själv kontrollera flygtiderna för ut- och hemresa vilket görs direkt via flygbolagen.

  Pias Travel ansvarar inte för att informera om tidtabellsändringar eller inställda flyg. Vi ansvarar heller inte för inställd resa som beror på miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan oförutsägbar händelse. Eventuella ändringar berättigar inte prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation från Pias Travel. Vi ersätter inte för eventuella tilläggsarrangemang till resan som tågbiljetter, hotellövernattning eller hyra av bil.

  Mer information om passagerares rättigheter vid flygresor går att läsa på länken nedan.
  För fullständiga villkor klicka här »


  Bytestid vid mellanlandning
  Resor bokade via Pias Travel har godkända bytestider. Tiden för byten vid mellanlandningar är uträknade av flygbolagen. Om en flygsträcka drabbas av försening, vid en genomgående bokning, är flygbolagen skyldiga att hjälpa resenären till slutdestinationen.

  Vid bokning av separata biljetter har flygbolagen inget ansvar vid förseningar som leder till missad anslutning. Det är därför resenärens ansvar att kontrollera att bytestiden är tillräcklig enligt flygbolagen och flyplatserna. Pias Travel ersätter inte för merkostnader som uppkommer på grund av detta.


  Hotell
  Hotellvouchern utfärdas omedelbart vid betalningstillfället och därefter är hotellbokningen inte återbetalningsbar eller ombokningsbar utan kostnad. Pias Travel följer hotelleverantörens bokningsregler som vanligtvis är mycket restriktiva, det vill säga ingen återbetalning eller ombokning kan ske utan kostnad.

  Information som presenteras av Pias Travel är angiven av hotelleverantören. Hotellbilderna som presenteras behöver inte överrensstämma med det rum som verkligen bokas. Pias Travel reserverar sig för eventuella fel i bilder och text samt ändringar gällande informationen från hotelleverantören. Vi rekommenderar resenären att själv bilda sig en uppfattning om hotellets standard.

  Stjärngraderingar används som en helhetsbedömning av hotellets service och faciliteter. Observera att detta är en internationell bedömning som kan avvika från de normer skandinaver i allmänhet är vana vid.

  Ändringar på plats med hotellet garanterar inte rätt till ersättning eller kompensation från Pias Travel. Eventuella yrkanden måste i så fall styrkas av en skriftlig redogörelse från hotellet. Redogörelsen ska innehålla namn och telefonnummer till hotellets representant. Informationen ingår sedan i en eventuell reklamationshantering mot hotelleverantören.

  Eventuella fel eller klagomål ska framföras direkt till hotellet. Om resenären inte är nöjd med hur hotellet hanterar situationen ska leverantören kontaktas senast 24 timmar efter ankomst. Detta för att få en chans att lösa problemet på plats. Leverantörens journummer står på bokningsbekräftelsen.

  De lokala myndigheterna i vissa länder kan lägga på ytterligare skatter vilka måste betalas på plats. Resenären är själv ansvarig för att ta reda på hur stor kostnaden är. De faktiska skattekostnaderna kan skilja sig från våra preliminära uträkningar vilket innebär att vi inte kan meddela dessa i förväg.

  Resenären måste checka in samma dag som hotellet är bokat. Om detta inte sker avbokas hotellet automatiskt och ingen återbetalning sker. Pias Travel kan aldrig garantera sen incheckning utan detta måste meddelas direkt till hotellet.


  Spädbarn
  Barn som är mellan 0-2 år reser som spädbarn och tilldelas inget eget säte. Om spädbarnet fyller två år innan resan avslutas måste en barnbiljett bokas för hela resan. Spädbarn kan inte bokas innan födseln då korrekt namn och födelsedatum måste överensstämma med passet. Vi bokar inte spädbarn i efterhand. Pias Travel ersätter inte för eventuella kostnader som uppkommer i samband med att fel typ av biljett bokats från början.

  Önskemål om barnmat, spädbarnsvagga eller liknade kan inte garanteras.


  Dubbelbokning
  Det är resenärens ansvar att säkerställa att eventuella dubbelbokningar avbokas oavsett var den är gjord. Resenären riskerar annars att flygbolaget utan förvarning avbokar dubbelbokningen. Pias Travel ansvarar inte för flygbolagens avbokningar eller utebliven återbetalning i samband med detta.


  Pass, visum och transitvisum
  Resenären ansvarar för att inneha giltigt pass redan vid bokningstillfället. Det är även resenärens ansvar att inneha visum till slutdestination samt eventuella visum vid mellanlandningar. Resenären är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter. Det är viktigt att resenären kontrollerar att pass, visum och transitvisum uppfyller både ländernas och flygbolagens krav. Pias Travel rekommenderar att passet alltid ska medtas på samtliga resor.

  För resa till vissa länder finns det särskilda bestämmelser gällande bokad returbiljett. Det är resenärens ansvar att kontrollera detta med respektive lands ambassad samt berörda flygbolag.

  För alla resor till eller via USA krävs ett godkänt inresetillstånd (ESTA) och maskinläsbart pass.


  Avbeställningsskydd
  Avbeställningsskyddet måste tecknas och betalas samtidigt som resan bokas. Skyddet träder i kraft vid bokningstillfället och upphör att gälla i och med att resan påbörjas, räknat från det ursprungligt bokade avresedatumet. Alla resenärer i bokningen måste ha tecknat avbeställningsskydd för att kunna åberopa det vid avbokning.
  Pias Travels förmedlingsprovision ingår inte i avbeställningsskyddet.


  Avbokning
  Avbokning måste ske minst två timmar innan avresa för att avbeställningsskyddet skall gälla. Avbeställningsskyddet upphör att gälla efter att resan har påbörjats. Vid avbokningar utanför våra telefontider skall flygbolag, hotell- eller hyrbilsleverantör kontaktas direkt.


  Bagage
  Pias Travel ansvarar inte för bagagekostnader som inte ingår i biljettpriset. Vi förmedlar endast förfrågningar gällande följande specialbagage: rullstol, snowboard, surfbräda, skidor, golfbag, cykel, hund och katt. Vi kan inte påverka flygbolagen då det gäller bekräftelse av önskemålen.


  Förlorat/skadat bagage
  Pias Travel ansvarar inte för förlorat eller skadat bagage. Eventuella fel ska påtalas omedelbart på flygplatsen till flygbolagets representant.


  Vaccination
  Det är resenärens ansvar att inneha kompletta vaccinationer samt andra nödvändiga formaliteter som krävs för resa till det land resenären planerar att besöka. Eventuella kostnader i samband med ovanstående betalas av resenären.


  Betalning
  När betalningen är genomförd är bokningen bindande och kan inte ändras eller avbokas utan kostnad. Dessa regler sätts av flygbolagen och inte av Pias Travel *. När betalning kommit resebolagen eller hotellen tillhanda skickar vi en bokningsbekräftelse till resenären vid bokningstillfället. Denna bokningsbekräftelse är resenärens biljett/voucher och skall medtas under hela resan.

  * Pias Travel reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta dig för eventuella ändringar av gjord bokning. Om tekniska problem uppstår i anslutning till helg eller under helg kontaktar vi dig nästföljande vardag.


  Fakturabetalning av förmedlingsprovisionen
  Om resenären väljer boka en resa med Pias Travel då börjar avtalet gälla så snart beställningen är gjord och resenären klickat på "skicka formulär". Resan är i dessa fall att anse som fullt betald och möjlighet saknas därmed för resenären att avboka resan enligt de allmänna villkoren. Fakturan skickas per post till angiven adress.

  Det tillkommer ingen faktureringsavgift. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 50,00 SEK samt Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.

palm